kaime(at)kaime.net

KAINUUN METSÄTAITO R.Y:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.2.1979, 22.2.1980, 14.2.1989 , yleisessä kokouksessa 15.8.1995 ja 20.1.1996, yhdistyksen vuosikokouksessa 18.3.2006 ja 17.3.2007

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kainuun Metsätaito ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistys on Suomen Metsäurheiluliitto ry:n jäsen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Kainuulaisten metsäammattimiesyhdistysten yhteistoimintaelimenä yhdistys edistää metsäammattimiesten yhteishenkeä ja ammattitaitoa ohjaamalla ja tehostamalla jäsenyhdistystensä Kainuussa hoitamaa metsäurheilutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alueellaan ammatillisia retkeilyjä, koulutustilaisuuksia ja metsätaitokilpailuja.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat Kainuussa toimivat rekisteröidyt metsäammattimiesyhdistykset sekä yksittäiset henkilöt. Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§ KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille postitetuin kirjein. Kokouksessa käsiteltävät asiat mainitaan kokouskutsussa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää. Vuosikokouksessa edustaa kutakin jäsenyhdistystä yksi asianomaisen yhdistyksen valtuuttama henkilö jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti, heillä jokaisella on äänestyksessä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Vuosikokouksessa: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 2. todetaan kokouksen laillisuus 3. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus 4. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 5. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 6. määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 7. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 8. valitaan hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsuja 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 10. määrätään jäsenmaksun suuruus 11. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle 12. päätetään muista kokousohjelmaan hyväksytyistä asioista Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai joku jäsen on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

5§ TILIVUOSI

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloudenhoidon ja hallinnon tarkastaa kaksi toiminnantarkastajaa, joille tilit on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja joiden tulee jättää tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen vuosikokousta.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa ja joka toimii seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valitaan kaksi Kainuun Metsänhoitajat ry:n jäsentä, viisi Kainuun metsäalan asiantuntijat ry:n jäsentä. Varamiehistä yksi on Kainuun Metsänhoitajat ry:n jäesen, kaksi Kainuun metsäalan asiantuntijat ry:n jäsentä ja he toimivat oman jäsenyhdistyksensä varsinaisten jäsenten varamiehinä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän tai joku hallituksen jäsen sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä siihen kuuluvista on läsnä ja kokouksesta on kaikille vähintään seitsemän vuorokautta aikaisemmin ilmoitettu. Äänestettäessä kullakin on yksi ääni ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on näissä säännöissä mainittujen asioitten ohella mm: - valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat - panna toimeen yhdistyksen päätökset - hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta - vastata tilinpäätöksistä - vahvistaa yhdistyksen toimi alueen vuotuinen kilpailuohjelma - päättää kilpailujen tuoton jakoperusteet - edustaa yhdistystä

8§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9§ SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos sääntöjä muutetaan tai yhdistys päätetään purkaa, vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vähintään 4/5 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa jaetaan sen varat tasan jäsenyhdistysten kesken, ellei viimeinen kokous yksimielisesti päätä niiden luovuttamisesta johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

10§ MUUTEN NOUDATETAAN VOIMASSA OLEVAA YHDISTYSLAKIA.

Säännöt
Kainuun metsätaito ry
kaime(at)kaime.net

KAINUUN METSÄTAITO R.Y:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.2.1979, 22.2.1980, 14.2.1989 , yleisessä kokouksessa 15.8.1995 ja 20.1.1996, yhdistyksen vuosikokouksessa 18.3.2006 ja 17.3.2007

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kainuun Metsätaito ry ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki. Yhdistys on Suomen Metsäurheiluliitto ry:n jäsen.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Kainuulaisten metsäammattimiesyhdistysten yhteistoimintaelimenä yhdistys edistää metsäammattimiesten yhteishenkeä ja ammattitaitoa ohjaamalla ja tehostamalla jäsenyhdistystensä Kainuussa hoitamaa metsäurheilutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää alueellaan ammatillisia retkeilyjä, koulutustilaisuuksia ja metsätaitokilpailuja.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat Kainuussa toimivat rekisteröidyt metsäammattimiesyhdistykset sekä yksittäiset henkilöt. Jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen tehdä siitä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullinen ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4§ KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille postitetuin kirjein. Kokouksessa käsiteltävät asiat mainitaan kokouskutsussa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- maaliskuussa aikana ja paikassa, jotka hallitus määrää. Vuosikokouksessa edustaa kutakin jäsenyhdistystä yksi asianomaisen yhdistyksen valtuuttama henkilö jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti, heillä jokaisella on äänestyksessä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Vuosikokouksessa: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa 2. todetaan kokouksen laillisuus 3. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus 4. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 5. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 6. määrätään hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 7. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet 8. valitaan hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsuja 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet 10. määrätään jäsenmaksun suuruus 11. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle 12. päätetään muista kokousohjelmaan hyväksytyistä asioista Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai joku jäsen on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt. Ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

5§ TILIVUOSI

Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Yhdistyksen taloudenhoidon ja hallinnon tarkastaa kaksi toiminnantarkastajaa, joille tilit on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta ja joiden tulee jättää tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen vuosikokousta.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa ja joka toimii seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista ja kolme varajäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valitaan kaksi Kainuun Metsänhoitajat ry:n jäsentä, viisi Kainuun metsäalan asiantuntijat ry:n jäsentä. Varamiehistä yksi on Kainuun Metsänhoitajat ry:n jäesen, kaksi Kainuun metsäalan asiantuntijat ry:n jäsentä ja he toimivat oman jäsenyhdistyksensä varsinaisten jäsenten varamiehinä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän tai joku hallituksen jäsen sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään neljä siihen kuuluvista on läsnä ja kokouksesta on kaikille vähintään seitsemän vuorokautta aikaisemmin ilmoitettu. Äänestettäessä kullakin on yksi ääni ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

7§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on näissä säännöissä mainittujen asioitten ohella mm: - valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat - panna toimeen yhdistyksen päätökset - hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta - vastata tilinpäätöksistä - vahvistaa yhdistyksen toimi alueen vuotuinen kilpailuohjelma - päättää kilpailujen tuoton jakoperusteet - edustaa yhdistystä

8§ NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

9§ SÄÄNTÖMUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos sääntöjä muutetaan tai yhdistys päätetään purkaa, vaaditaan, että päätös siitä tehdään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joissa molemmissa vähintään 4/5 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa jaetaan sen varat tasan jäsenyhdistysten kesken, ellei viimeinen kokous yksimielisesti päätä niiden luovuttamisesta johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

10§ MUUTEN NOUDATETAAN VOIMASSA OLEVAA

YHDISTYSLAKIA.

Säännöt
Kainuun metsätaito ry